MUSADO MCS

GRANDMASTER HERBERT GRUDZENSKI MUSADO „CESTA BOJOVNÍKA“

Pokiaľ chceme zistiť pokiaľ siahajú korene, z ktorých tento štýl vychádza, musíme ísť hlbšie do kórejskej histórie.

MU SUL (všeobecný výraz pre bojové praktiky) je v Kórei známy po staletia.
Z dôb, keď bol tento štát ešte  rozdelený  na tri kráľovské ríše (KOGURYO, SILLA, PAETCHE), museli Kórejci bojovať  veľakrát  zo susednými národmi a tím vnikali bojové metódy, ktoré jednotlivé osoby a rodiny ďalej rozvíjali.  A to nielen k účelom sebaobranným, ale tiež k udržaniu fyzickej a psychickej kondície.

V štýlu MUSADO sú obsiahnuté techniky týchto troch prastarých MU SUL  štýľov :

 • KOONG JONG MU SUL – bojové umenie kráľovských a šľachtických rodín
 • BULKYO MU SUL – bojové umenie budhistických mníchov
 • SADO MU SUL – bojové umenie rodinných klanov

 

MUSADO je moderní spôsob sebaobranného boja.

MUSADO sa dá tiež prezentovať  ako životní štýl, ktorý učí premáhať strach a ťažkosti života.

MUSADO je štýľ, ktorý vyučuje ľudskosti a pomáha hľadať vnútornú krásu a energii.

Veľmajstrom celej  medzinárodnej  organizácie MUSADO (WMA) je pán Herbert Grudzenski zo SRN. Ten od svôjho majstra KANG BJONG-SUN po 20.letech tréninku a štúdia obdržal titul SULSA –co v prenesenom význame znamená „majster a učiteľ techniky“.

Moderné bojové umenie MUSADO delíme na dve samostatné časti:

• Tradiční MUSADO
Táto časť je určená civilným osobám a záujemcom o výcvik bojových techník v tradičnom štýle.
V svojej podstate preto vychádza predovšetkým z princípov nastolených koncom 19. storočia budhistickými mníchmi – bojové umenie ako „Cesta“ k osobnému sebazdokonaľovaniu, duševnému rastu, zachovaniu telesnej  kondície a k osvieteniu.
Delí sa ďalej na štyri samostatné výukové programy:

 • Wae Gong- vonkajšia sila – z tejto časti sú do výcviku zaraďované  techniky pre boj prázdnej ruky proti prázdnej ruke, pre boj prázdnej ruky proti ozbrojenej ruke a pre boj ozbrojené ruky proti ozbrojenej ruke.
 • Nae Gong – vnútorná sila – z tejto časti sú do výcviku zaraďované techniky pre koncentráciu, správne dýchanie a rozvoj vnútornej energie.
 • Shin Gong- mentálna sila – z tejto časti sú do výcviku zaraďované techniky pre meditáciu, rozvoj myšlienkových pochodov, k rozšíreniu teoretických vedomostí a tiež k pochopeniu duševných hodnôt.
 • Moo Gi Gong – sila zbrane – z tejto časti sú do výcviku zaraďované techniky pre rozvoj boja so zbraňami.

• MUSADO Military Combat Systém
Táto čáť je určená výhradne pre výcvik armádnych alebo policajných zložiek. Je založená na pôvodnom pragmatickom poslaniu bojových umení – prežiť a zvíťaziť!

 

Delí sa tiež na štyri samostatné výukové bloky:

 • Basic Hand To Hand Combat – základní boj zblízka
 • Basic Stick Fighting For Combat – základné bojové techniky s tyčou
 • Knife Self Defense For Combat – obrana proti bojovému nožu
 • Knife Fighting And Advanced Combat Skills – boj s nožom a zvláštne bojové praktiky pre pokročilých