Základné kórejské výrazy

ZÁKLADNÉ KÓREJSKÉ VÝRAZY

(fonetický prepis výslovnosti)
Umenie, techniky
Čilsiksul – techniky škrtenia
Hengsonsul – techniky zahriatia a rozhýbania
Hohuppop – dychové techniky
Hosinsul – techniky sebaobrany
Ilboterjon – cvičenia (sparing boj) na 2 kroky
Iboterjon – cvičenia (sparing boj) na jeden krok
Insul – prírodné liečiteľstvo
Kchalsul – techniky s nožom
Kibonsul – základné obranné zostavy
Kjokpchasul – prerážajúce techniky
Kjorugisul – techniky bojových pohybov
Kolgisul – techniky podmetov
Komdo – umenie (“Cesta”) meča
Kung džung musul – techniky kráľovských palácov
Mahjolsul – techniky útoku na paralyzujúce body
Moksul – techniky páčenia
Mudo – bojové umenie, tiež “cesta bojovníka”
Mugigongsul – techniky so zbraňami (“sila zbraní”)
Muje – vojnové umenie
Nakpop – umenie pádov
Negongsul – vnútorné techniky (“duševná sila”)
Obočchigisul – techniky porazov
Őgongsul – vonkajšie techniky (“vonkajšia sila)
Pongsul – techniky s tyčou
Pop, sul – umenie, technika
Pulgjo musul – techniky budhistických mníchov
Sado musul – techniky rodinných klanov, roľníkov a čeľade Sahjolsul – techniky útoku na smrteľnej body
Singongsul – mentálne techniky (“mentálna sila”)
Tonghjolsul – techniky útoku na bolestivé body
Škola, učiteľ 
Dodžang (todžang) – škola bojového umenia (“Sála Cesty”)
Kjosanim – pomocný inštruktor pri výcviku (1.kup)
Kup – žiacky technický stupeň
Kwan – budova, hala
Kwandžangnim – vyšší majster a učiteľ (4.-6. Dan), odborný vedúci škôl
Sabomnim – majster a učiteľ (1.-3. Dan), vedúci praktického výcviku
Dan (tan) – majstrovský technický stupeň
Dan / kup čedo – systém technických stupňov
Dan / kup simsa – skúšky na technické stupne
Dobok (tobok) – tradičný odev pre výcvik
Dodžunim (todžunim) – veľmajster (7. dan a vyššie), vedúci organizácie, zakladateľ štýlu
Povely, komunikácia 
Čcharjot – pozor
Andzi – sadnúť
Anijo – nie
Annjong – pozdrav používaný v dodžang Musado (tento kórejský pozdrav má v závislosti na formálnosti situácie rôzne podoby a významy)
Annjong hasejo – dobrý deň
Čaba, kodžong – držať, uchopiť, pripevniť
Čojong – ticho
Čulso – do radu
Čunbi – pripraviť
Čwaro tora – vľavo v bok
Iriwa – poďte sem
Irosot – vstyk
Kalljo – rozdeliť
Kamsi hamnida – ďakujem
Kjesok – pokračujte, bojujte
Kjongne – ukloňte sa, pozdravte sa úklonom
Konnun – kráčať vpred, vpred
Kubi – ohýbať, ohnúť
Kuman – stop, ukončite, končiť
Modu – všetci
Muknjom – meditujte
Naran (h) i – vedľa seba, súčasne
Nie, je – áno
Palli, Palli – pohyb, honem honem
Paro – späť, pripravte sa
Pusugi – rozbiť, roztrieštiť, zničiť
Putčaba – schmatnúť, zovrieť, uchopiť
Sidžak – začnite
Siot – pohov
Tolmjo – točte sa, otáčajte sa
Turo – nadvihnúť, dať hore
Túrou tora – čelom vzad
Uro tora – vpravo v bok
Pásma, smery, strany 
Olgul – tvár, tiež pásmo od ramien vyššie
Momtchong – stredná časť tela, tiež pásmo od pása po ramená
Are – dole, spodná časť tela, tiež pásmo od pása dole
Ap – predné, vpredu, pred
Jop – bočné, bokom
Tung – chrbát, zadná strana
Tu – vzad
Pande – naproti, opačná strana
An – vnútri, dovnútra
Pakkat(ch) – von, zvnútra von, zvonku, vonkajšie
Ű – hore, hore, hore
Kkoa – šikmo, priečne, cez, krížom
Otkoro – kríž, prekrížiť
Moa – zatvorený, spojený, dohromady
Me – čelné, čelom
Nerigi – dole
Ön – ľavý, doľava
Orun – pravý, doprava
Olljo – hore
Sudžik – vertikálne
Úderové plochy, časti tela 
Apčumok – predok päste
Čumok (kwon) – päsť
Hori – chrbát
Ip – ústa
Jopčumok – bočná strana päste
Kjonggol – holene, prednej strany nôh
Mok – krk
Mom – telo
Mori – hlava
Murup (ch) – koleno
Palkchal – vonkajšia (malíčková) hrana nohy
Palmok – členok
Pchal – ramená
Pchalkup – lakeť
Pchalmok – zápästie
Pchalttuk – predlaktie
Son – ruka
Sonnal – vonkajšia (malíčková) hrana ruky
Tchok – brada
Tüčchuk – päta, pätná kosť
Tungčumok – zadná strana päste
Postoje
Ap sogi – krátky čelná pozícia
Apkubi sogi – dlhá čelná pozícia
Čučchum sogi – bočný postoj
Čunbi sogi – informačná (predvolená) pozícia
Kima sogi – pozícia “jazdec na koni”
Obaly sogi – postoj na jednej nohe
Sogi – pozícia
Terjon sogi – bojová (univerzálna) pozícia
Pohyby
Jočjo – zdola nahor, ťahať hore
Koru – krok
Kuburjo – ohýbať, zahýbať
Kull – povaľovať sa, váľať sa
Nulljo – tlačiť
Polga – otáčanie v postoji, otáčavý pohyb
Tolljo – oblúkový, okrúhly
Tőmjo – pretiahnuť
Tondžigi – vrhať, hádzať
Ttűmjo – skok, výskok, skokom
Won – kruhový pohyb, kruh
Kopy 
Apčchagi – čelný kop
Čchagi – kop nôh
Jopčchagi – bočný kop
Murup (ch) ččikki – kop kolenom
Nerjočchagi – kop zhora dole
Nulljočchagi – zastavovací (pretlačovaný) kop
Pal – chodidlo
Palkupčchagi – kop pätou zhora nadol
Pitchuročchagi – kop oblúkom zvnútra
Tari – noha
Tolljočchagi – oblúkový kop
Ttűočchagi – kop vo výskoku
Tűrročchagi – kop z otočky
Údery
Ččikki – seknutie, bodnutie
Čirugi – priamy úder
Jočjo čirugi – úder päsťou (hák) zdola nahor
Jopsonnal Cikk – bočný sek malíčkovou hranou ruky
Kolga – hák, Hákový (zaháknutie, zavesenie)
Kwansu čirugi – priamy úder špičkami prstov
Kwon (čumok) čirugi – priamy úder päsťou
Menčumok ččikki – sek (kladivový) päsťou
Pande kwon čirugi – priamy (nestejnostranný) úder päsťou
Patchangson ččikki – sek pätkou dlane
Patchangson čirugi – priamy úder pätkou dlane
Pchalkup Cikk – úder lakťom
Rikwon Cikk – sek kĺbmi päste
Sonnal ččikki – sek malíčkovou hranou ruky
Kryty
Makki – kryt, blok
Olgul makki – kryt pre horné pásmo
Momtchong makki – kryt pre stredné pásmo
Are makki – kryt pre spodné pásmo
An makki – kryt zvonku dovnútra
Anpchalmok makki – kryt vnútornou stranou predlaktia
Pakkat(ch) pchalmok makki – kryt predlaktím z vnútra von
Otkoro makki – kryt z prekrížených rúk
Tungkwon makki – kryt chrbtom ruky
Patchangson makki – kryt dlaňou
Zápas, boj 
Čajov terjon – voľný boj, súboj
Kihap – bojový výkrik
Kjorugi – cvičný boj
Musungu – remízou
Pančaju terjon – voľný boj polovičnou silou
Pche – prehral
Sung – vyhral
Terjon – cvičný boj, sparing
Zrane
Čangbong – dlhá tyč
Čunbong – stredná tyč
Kchal – nôž
Kom – meč
Pong – tyč
Pučche – vejár
Danbong (tanbong) – krátka (majstrovská) tyč
Kórejské číslovky 
Hana – jedna
Tul – dve
Set – tri
Net – štyri
Dasot – päť
Josot – šesť
Ilgop – sedem
Jodol – osem
Ahop – deväť
Jol – desať
Sinokorejské číslovky 
Il – jedna
I – dve
Sam – tri
Sa – štyri
O – päť
(r) juk – šesť
čchil – sedem
pchal – osem
ku – deväť
sip – desať
Ostatné 
Čangbi – bojová skupina
Čong – energia zvonku
Čwason insa – meditácie a pozdrav v sede
Hap – harmónia, jednota ducha a tela
Hogue – obrana tela, bezpečnosť
Inne – trpezlivosť
Ki – životná (vnútorná) energia
Kjongne – pozdrav, zdravenie
Kodžong – spevnenie, pevne a silno stáť
Sin – duševná (mentálna) energia
Sindžong – dôverovať a nasledovať
Son – učenie o čistote ducha
Sujang – výchova k ľudskosti
Tchegukki – kórejská národná vlajka
To (to) – podstata, filozofia, “Cesta”
Um-jang – kladné a záporné sily
Kum – kov
Tcho – krajiny
Mok – drevo
Hwa – oheň
Su – voda